Fedorová Monika PharmDr.

Pracovisko: 
Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie
Funkcie: 
od 1.7.2015 poverená vedením katedry lekárenstva a sociálnej farmácie
Telefón a klapka: 
+421 917171068 / 2094
Email: 
monika.fedorova@uvlf.sk