Hollá Gabriela

Pracovisko: 
Oddelenie ekonomiky
Telefón a klapka: 
+421 915984006 / 1173
Email: 
gabriela.holla@uvlf.sk