Dvorská Oľga Mgr.

Pracovisko: 
Katedra všeobecne vzdelávacích predmetov
Telefón a klapka: 
+421 915984014 / 1213
Email: 
olga.dvorska@uvlf.sk