Hriczišonová Viera

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Telefón a klapka: 
+421 915984651 / 2228
Email: 
viera.hriczisonova@uvlf.sk