Silvaši Beáta Bc., MD - zastupuje Martina Dolná

Pracovisko: 
Katedra farmakológie a toxikológie
Email: 
beata.silvasi@uvlf.sk