Strapáč Imrich RNDr. ,CSc.

Pracovisko: 
Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Telefón a klapka: 
+421 905562369 / 5168
Email: 
imrich.strapac@uvlf.sk