Bystrický Pavel Doc.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra hygieny a technológie potravín
Telefón a klapka: 
+421 915990878 / 2003
Email: 
pavel.bystricky@uvlf.sk