Oreničová Danka

Pracovisko: 
Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat
Telefón a klapka: 
+421 908875444 / 5444
Email: 
danka.orenicova@uvlf.sk