Kurayová Mária

Pracovisko: 
Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Telefón a klapka: 
+421 915986722 / 2109
Email: 
maria.kurayova@uvlf.sk