Petrillová Monika Mgr.

Pracovisko: 
Katedra všeobecne vzdelávacích predmetov
Telefón a klapka: 
+421 915984744 / 1214
Email: 
monika.petrillova@uvlf.sk