Peťko Branislav Doc.MVDr.,DrSc.

Pracovisko: 
Centrum aplikovaného výskumu
Funkcie: 
vedúci centra
Telefón a klapka: 
+421 903623343 / 3343
Email: 
branislav.petko@uvlf.sk