Mitrová Anna

Pracovisko: 
Katedra mikrobiológie a imunológie