Bartková Valéria PhDr.

Pracovisko: 
Katedra všeobecne vzdelávacích predmetov
Funkcie: 
vedúca katedry
vedúca ústavu jazykov
Telefón a klapka: 
+421 915984742 / 1210
Email: 
valeria.bartkova@uvlf.sk