Hajsáková Soňa Mgr.

Pracovisko: 
Katedra mikrobiológie a imunológie
Telefón a klapka: 
+421 915984749 / 2075
Email: 
sona.hajsakova@uvlf.sk