Semánová Janka

Pracovisko: 
Katedra biológie a genetiky