Sabolová Alena

Pracovisko: 
Klinika malých zvierat
Telefón a klapka: 
+421 915984577 / 2713
Email: 
alena.sabolova@uvlf.sk