Cimrová Viera

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Telefón a klapka: 
+421 915984650 / 2227