Hajdeckerová Ľubica

Pracovisko: 
Referát pre doktorandské štúdium
Telefón a klapka: 
+421 917455535 / 1121
Email: 
doktorandi@uvlf.sk