Katreniaková Estera

Pracovisko: 
Katedra farmakognózie a botaniky
Telefón a klapka: 
+421 917879376 / 2052
Email: 
estera.katreniakova@uvlf.sk