Laktičová Veszelits Katarína MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky
Telefón a klapka: 
+421 917443203 / 2084
Email: 
katarina.veszelitslakticova@uvlf.sk