Draskóczyová Zuzana Bc.

Pracovisko: 
Katedra mikrobiológie a imunológie
Email: 
zuzana.draskoczyova@uvlf.sk