Eftimová Jarmila Doc.,Ing.,CSc.

Pracovisko: 
Katedra farmakognózie a botaniky
Telefón a klapka: 
+421 917879375 / 1309
Email: 
jarmila.eftimova@uvlf.sk