Rabišková Miloslava Prof.PharmDr.,CsC.

Pracovisko: 
Katedra farmaceutickej technológie
Funkcie: 
vedúca katedry
Email: 
miloslava.rabiskova@uvlf.sk