Faixová Zita Prof.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Vedenie UVLF
Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie
Funkcie: 
prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
vedúca ústavu patologickej fyziológie
Telefón a klapka: 
+421 915984704 / 2551
Email: 
zita.faixova@uvlf.sk
Životopis: