Jančíková Viera JUDr.

Pracovisko: 
Právne a personálne oddelenie
Funkcie: 
vedúca oddelenia
Telefón a klapka: 
+421 905430204 / 1141
Email: 
viera.jancikova@uvlf.sk