Bárdová Katarína MVDr.,PhD., MD

Pracovisko: 
Klinika ošípaných
Telefón a klapka: 
+421 907778024 / 8024
Email: 
katarina.kovacocyova@uvlf.sk