Vrátnica Farmácia

Pracovisko: 
Oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia
Telefón a klapka: 
+421 905342826 / 1160
+421 915984572 / 1012
Email: 
vratnica.farmacia@uvlf.sk