Lenhardt Ľudovít Prof.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie
Telefón a klapka: 
+421 915984706 / 2553
Email: 
ludovit.lenhardt@uvlf.sk