Ledecký Valent Prof.MVDr.,CSc.

Pracovisko: 
Klinika malých zvierat
Funkcie: 
prednosta kliniky
vedúci oddelenia chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie
Telefón a klapka: 
+421 915984574 / 2700
Email: 
valent.ledecky@uvlf.sk
 • Špecializácia:
  - Ortopédia
  - Neurochirurgia
  - Onkologická chirurgia
  - Rőntgenologické vyšetrenie
 • Kariérny postup:
  - UVL, Klinika chirurgie, ortopédie a röntgenológie, r. 1974 – 2007
  - UVL, Klinika malých zvierat, r. 2007 - doteraz
 • Členstvo v organizáciach a komisiach:
  - Vedecká rada, Veterinárska fakulta, VaFU v Brne
  - Vedecká rada, UVL Košice
  - Člen grantovej agentúry VEGA
  - Člen ESVOT
  - Člen WSAVA
  - Prezident Slovenskej ortopedickej a röntgenologickej spoločnosť veterinárnych lekárov
  - GRSK- člen nemeckej komisie pre hodnotenie dedičných ortopedických vád u psov
  - Garant študijného programu 3.stupňa doktorandského štúdia na UVL v Košiciach
  - Vedúci študijného predmetu Špeciálna a operačná chirurgia v ŠO VVL
  - Vedúci študijného predmetu Chirurgicko-ortopedické ošetrenie psov ŠO-kynológ
 • Študijné pobyty:
  - Veterinárska fakulta Utrecht, Holandsko, 3 mesiace
  - Veterinárska fakulta Miláno, Taliansko, 2 mesiace
  - Súkromná veterinárna klinika Lisabon, Portugalsko, l mesiac
  - Veterinárska univerzita Ľublin, Poľsko, l mesiac
  - Veterinárska univerzita Vila Real, Portugalsko, 7 dní
  - Veterinárska univerzita Budapešť, Maďarsko, 7 dní
  - Veterinárska univerzita Leon, Španielsko, 7 dní
  - Veterinárska univerzita Madrid, Španielsko, 3 dni
  - Veterinárska univerzita Olstyn, Poľsko, l0 dní
  - Veterinárska univerzita Tel-Aviv, Izrael, 3 dni
  - Veterinárska fakulta Davis, USA, 6 týždňov
  - Veterinárska fakulta Helsinky, Fínsko, 14 dní
  - Veterinárska fakulta Barcelona
  - Veterinárska fakulta Ankara, Turecko, 10 dní
 • Téma dizertačnej práce: Štúdium rozboru chorobnosti na pohybovom aparáte ošípaných v priemyselných podmienkach chovu, obhájená v r. 1983
 • Téma habilitačnej práce: Dysplázia bedrového a lakťového kĺbu niektorých plemien psov, obhájená v r. 1987
 • Téma inauguračnej práce: Úloha a postavenie veterinárskej chirurgie v pedagogickom procese, klinickej činnosti a v oblasti vedecko-výskumnej práce, obhájená v r. 2003
 • Témy riešených a nových diplomových a bakalárskych prác:
  - Epidemiológia DLK u psov
  - Hodnotenie terapie zlomenín u psov
  - Výskyt perianálnych nádorov u psov
  - Epidurálna anestézia u psov
  - Minilaparotómia u mačiek
  Školiteľ doktorandov
 • Dizertačné práce obhájené:
  - MVDr. Igor Capík: 1998
  - MVDr.Alexandra Trbolová: 1998
  - MVDr. Marián Hluchý: 2003
  - MVDr. Martin Mihály:2003
  - MVDr. Michal Urschmirský: 2005
  - MVDr. Katarína Ledecká /školiteľ špecialista/:2006
 • Dizetačné práce pripravené k obhajobe:
  - MVDr. Slavomír Horňák: 2008
  - MVDr. Mária Figurová: 2008
  - MVDr. Darius Franka: 2008
 • Školiteľ doktorandov súčasných:
  - MVDr. Lenka Skurková
  - MVDr. Martin Ledecký
  - MVDr.Varvara Janovska
  - MVDr. Alexandra Valenčáková
 • Grantové úlohy a projekty:
  - Klinické e experimentálne štúdium niektorých chirurgických chorôb a použitých dg. metód u psov a koní. VEGA 1/3496/06
  - Epidemiologická a komparatívna diagnostika a terapeutická efektívnosť niektorých nádorov u psov. VEGA 1/3497/06
 • Klinická činnosť:
  - operačné zákroky na kostiach a kĺboch u malých zvierat
  - terapia ruptúry predného skríženého väzu v kolennom kĺbe u psov - TPLO, TTA
  - operačné zákroky na chrbtici – neurochirurgia
  - hodnotenie röntgenogramov na DBK a DLK s vydaním certifikátu
  - hodnotenie luxácie pately u psov s vydaním certifikátu
  - včasná diagnostika a terapia DBK u psov - symfysiodézia, TPO, denervácia kĺbového puzdra u psov, resekcia hlavice a kŕčka stehnovej kosti
  - náhrada bedrového kĺbu u psov endoprotézou
  - chirurgia mäkkých tkanív a oftalmológia