Szitásová Tatiana

Pracovisko: 
Právne a personálne oddelenie
Telefón a klapka: 
+421 915984724 / 1142
Email: 
tatiana.szitasova@uvlf.sk