Sokoliová Diana Mgr.

Pracovisko: 
Referát pre zahraničné štúdium
Telefón a klapka: 
+421 917841426 / 1182
Email: 
diana.sokoliova@uvlf.sk