Vadásová Viera

Pracovisko: 
Katedra farmakológie a toxikológie
Telefón a klapka: 
+421 915984674 / 2400