Staničová Jana Doc.RNDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Funkcie: 
vedúca ústavu biofyziky
Telefón a klapka: 
+421 915984613 / 2103
Email: 
jana.stanicova@uvlf.sk