Bhide Ramesh Mangesh doc. MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra mikrobiológie a imunológie
Funkcie: 
vedúci laboratória biomedicínskej mikrobiológie a imunológie
Telefón a klapka: 
+421 915984604 / 2061
Email: 
mangesh.bhide@uvlf.sk