Pistl Juraj Prof.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Vedenie UVLF
Katedra mikrobiológie a imunológie
Funkcie: 
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
Telefón a klapka: 
+421 915984588 / 2054
Email: 
juraj.pistl@uvlf.sk
Životopis: