Vrátnica ŠD1

Pracovisko: 
Oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia
Telefón a klapka: 
+421 915986909 / 1305
+421 556333438
Email: 
vratnica.sd1@uvlf.sk