Rédayová Gabriela

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Telefón a klapka: 
+421 915984656 / 2235