Havrila Vladimír

Pracovisko: 
Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach