Marettová Elena Doc.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra anatómie, histológie a fyziológie
Telefón a klapka: 
+421 915984687 / 2501
Email: 
elena.marettova@uvlf.sk