Takáčová Eva

Pracovisko: 
Edičné stredisko a predajňa literatúry
Telefón a klapka: 
+421 917641886 / 2291
Email: 
eva.takacova@uvlf.sk