Cvekušová Imelda

Pracovisko: 
Klinika koní
Telefón a klapka: 
+421 915984575 / 2834
Email: 
imelda.cvekusova@uvlf.sk