Moňoková Milena Ing.

Pracovisko: 
Oddelenie ekonomiky
Funkcie: 
vedúca oddelenia
Telefón a klapka: 
+421 917982176 / 2905
Email: 
milena.monokova@uvlf.sk