Behunová Zuzana

Pracovisko: 
Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat
Telefón a klapka: 
+421 915986904 / 2633
Email: 
zuzana.behunova@uvlf.sk