Prokeš Marián MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra epizootológie a parazitológie
Telefón a klapka: 
+421 905568677 / 2218
Email: 
marian.prokes@uvlf.sk