Suchárová Valéria

Pracovisko: 
Katedra chémie, biochémie a biofyziky
Telefón a klapka: 
+421 917990613 / 6749
Email: 
valeria.sucharova@uvlf.sk