Dudríková Eva Doc.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Katedra hygieny a technológie potravín
Telefón a klapka: 
+421 915984582 / 2032
Email: 
eva.dudrikova@uvlf.sk