Takácsová Beáta Ing.

Pracovisko: 
Projektové oddelenie
Telefón a klapka: 
+421 915986727 / 2612
Email: 
beata.takacsova@uvlf.sk