Krettová Edita Ing.

Pracovisko: 
Kontrolór
Telefón a klapka: 
+421 918 455 706 / 1115
Email: 
edita.krettova@uvlf.sk