Magic Dušan Prof.MVDr.,PhD.

Pracovisko: 
Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat