Ratkošová Mária

Pracovisko: 
Oddelenie prevádzky a investícií
Telefón a klapka: 
+421 915984737 / 1192